Нормативно-правова база

 

На Друк

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

25.05.2018   №7/42-12

 

Про затвердження Положення «Бюджет участі у місті Новогродівка»    

 

З метою створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі, для задоволення потреб мешканців міста Новогродівки, керуючись статтями 3, 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення «Бюджет участі у місті Новогродівка» (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, зовнішньо-економічної діяльності (Шевченко) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, споживчого ринку, побутового і торгівельного обслуговування, громадського харчування, сфери послуг та захист прав споживачів (Рябцева).

 

Міський голова                                                                              Л.М.Білецька

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                    рішення міської ради

25.05.2018  №  7/42-12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет  участі у місті Новогродівка

          Положення про Бюджет участі у місті Новогродівка (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста Новогродівка щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до участі у  використання коштів міського бюджету.

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Партиципаторне бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах міста Новогродівка до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Новогродівською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Новогродівської міської ради та її виконавчих органів.

Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Новогродівка з жителями, які постійно проживають у межах міста Новогродівка, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

  1. Загальні положення

1.1.    Визначення понять: 

1.1.1. Бюджет  участі  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста Новогродівка, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету участі новогродівців спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців міста Новогродівка та здобули найбільшу підтримку серед мешканців шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету участі.

1.1.3. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

1.1.4. Автор проекту - фізична особа, дієздатна, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); інші громадські організації.

1.1.5. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.1.6. Картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами цього Положення.

1.1.7. Голосування – процес визначення мешканцями міста Новогродівка проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів.

1.1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

1.2.    Формування Бюджету участі здійснюється за рахунок коштів доходної частини міського бюджету міста Новогродівка.

1.3.    Формування Бюджету участі відбувається на регулярній основі в обсязі до 1 % доходів загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.4.    У формуванні Бюджету участі на відповідний рік міська рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проектів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5.    Інформація про Бюджет участі оприлюднюється у розділі «Бюджет участі» на офіційному веб-порталі Новогродівської  міської ради.

 

  1. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1.    Інформаційна кампанія Бюджету участі проводиться протягом року.

2.2. Інформаційну кампанію проводить відділ організаційної роботи, інформаційної  та внутрішньої політики міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради у співпраці із депутатами міської ради та громадськими організаціями.

2.3.    Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.4.    Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

2.5.     Інформаційна кампанія передбачає:

2.5.1. Ознайомлення мешканців міста  із основними положеннями та вимогами Бюджету участі, повідомлення про останні зміни.

2.5.2.  Заохочування мешканців до подання проектів.

2.5.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення   заходів.

2.5.4. Представлення отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні.

2.5.5. Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.5.6. Проведення відділом економіки навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців міста Новогродівка.

2.6.    Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки членів територіальної громади міста Новогродівка. 

          

  1. Вимоги до Проектів та порядку їх подання

3.1.    Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету участіу місті Новогродівка можуть подавати автори проектів, які не меньше трьох років проживають у межах міста Новогродівка  та яким виповнилося 16 років.

3.2.    Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.

3.3.    Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

3.4.    На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого управління, відділу, до компетенції якого відноситься дане питання.

3.5.    Проекти повинні відповідати таким вимогам:

3.5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

3.5.2. Проект подається особисто автором, разом з заявою (Додаток 1).

3.5.3.  Положення проекту не суперечать чинному законодавству України.

3.5.4.  Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів Новогродівської  міської ради.

3.5.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у місті Новогродівка  концепцій, стратегій та міських програм.

3.5.6. У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Новогродівка.

3.5.7.  Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.5.8. Проект повинен мати попередню підтримку не менше 30 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Новогродівка, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.9. При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www. minregion. gov. ua (підрозділ "Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.5.10. Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти з Бюджету участі , повинен бути вільним для всіх мешканців міста Новогродівка.

  1. Кожен мешканець міста Новогродівка може підтримати тільки один проект.

3.5.12.До проекту обов’язково додається кошторис витрат (Додаток 2).

3.5.13.Форма проекту подається протягом 45 днів:

3.6.    В рамках Бюджету участі не фінансуються проекти, які:

3.6.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.6.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3. Передбачають винятково розробку проектної документації.

3.6.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.6.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

3.6.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.7.    Термін подачі проектів складає 45 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про початок подання проектів.

3.8. Проекти подаються до відповідного структурного підрозділу (визначається Експертною групою) міської ради у паперовому та електронному вигляді.

3.9.    Зміни або об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проектів.

3.10. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.11. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.12. Ознайомлення із відсканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, здійснюється на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради у розділі «Бюджет участі».

 

4. Попередня оцінка Проектів

4.1.  Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ організаційної роботи, інформаційної та внутрішньої політики міської ради.

4.3.    Уповноважений робочий орган:

4.3.1.  Веде реєстр отриманих проектів.

4.3.2. Здійснює оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту.

4.3.3. У разі, якщо проект неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Новогродівської  міської ради з метою здійснення технічної перевірки та надання висновку Експертній групі на предмет можливості реалізації проекту у межах визначеної автором/авторами орієнтовної вартості (кошторису) та терміну (Додаток 3).

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один проект стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті. 

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Експертної групи.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів.

4.3.8. Відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи.

4.3.9. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4.4.    До складу Експертної групи можуть входити спеціалісти структурних підрозділів Новогродівської  міської ради, представники громадськості за поданням Громадської ради при міській раді, депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції). Загальний склад Експертної групи не більше 15 осіб. За потреби до Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів. Засідання Експертної групи проводяться у відкритому режимі.

4.5.    Експертна група впродовж 30 календарних днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх експертну оцінку,  визначаючи можливість або неможливість реалізації проекту. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію впродовж 5 календарних днів. У разі відмови автора надати всю необхідну інформацію, проект в подальшому не розглядається.

4.6.    У разі необхідності, рішенням Експертної ради, термін експертної оцінки проектів може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів.

4.7.    Будь-які втручання в зміст проектів чи об’єднання декількох проектів можливі лише за згодою їх авторів.

4.8.    За підсумками експертної оцінки  кожного поданого проекту Експертною групою заповнюється картка аналізу проекту(додається). Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.9.    На основі результатів Експертної групи уповноважений робочий орган складає окремі списки позитивно і негативно оцінених проектів.

4.10.  Списки проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради. Автори цих проектів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть брати участь у голосуванні.

4.11.  Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

 

5. Голосування та підрахунок результатів

5.1.  Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на території міста Новогродівка та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування проводиться на офіційному веб-сайті міської ради. Супроводжують голосування відповідальні працівники структурного підрозділу  міської ради, які входять до складу Експертної групи.

5.3.  Голосування триває 15 днів з дня оприлюднення проектів.

5.4.  Кожен мешканець міста може проголосувати тільки за один проект.

5.5. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

5.6.  Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо за результатами голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.7. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет участі».

5.8.   Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які не суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку.

5.9.    Спірні питання вирішуютья шляхом голосування.

5.10.  Підсумки голосування підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Новогродівської міської ради.

5.11. Інформація про проекти-переможці публікується на веб-порталі Новогродівської міської ради в розділі «Бюджет участі».

5.12. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

6.       Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження Бюджету участі.

6.1. Бюджет участі починають реалізовувати після прийняття Новогродівською міською радою рішення про затвердження міського бюджету. Проекти, які перемогли  -  після  затвердженя списків проектів-переможців виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Відповідальними виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи міської ради, а виконавцями - розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.

6.3.    Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту, здійснювати громадський контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів.

6.4.    Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради в розділі «Бюджет участі».

6.5.    Процес реалізації проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет участі» підлягає постійному моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.

6.6.    Головні розпорядники бюджетних коштів (відповідальний виконавець проекту) надають Експертній групі, виконавчому комітету Новогродівської міської ради та Новогродівській міській раді звіти про реалізацію проектів до 31 грудня відповідного року.

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 1

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

                    

БЛАНК-ЗАЯВА

ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ М.НОВОГРОДІВКА

В 20___РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження до  Експертної групи                                                               

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включено до реєстру поданих проектів за № 

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

ПІП та підпис особи що реєструє:

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Пріоритетні напрямки проекту:

● ремонт тротуарів -  □                                           ● вуличне освітлення -  □

● дороги   -  □                                                           ● естетичне облаштування міста -  □

● облаштування зон відпочинку  -  □                    ● інше -  □

 

 

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності (максимальна вартість __________ тис. грн.) (Додаток 2):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви, але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання, креслення, результати вивчення цінових пропозиції та інше)

 

7. Автор проекту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт:   серія  номер  дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виданий                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса реєстрації :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти:

 

 

● Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010

№ 2297 – VI  я, ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви Новогродівською  міською радою та членам Експертної групи, яка створена розпорядженням міського голови, виключно для реалізації Програми «Бюджет учасі м.Новогродівка»

__________                                                                            __________________

          дата                                                                                                                                                     підпис

 

(Якщо адресою реєстрації є не м.Новогродівка, то до Бланку-заяви необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Новогродівка)

 

8.  Про проект дізнався із (відмітити галочкою):                     

друковані засоби масової інформації 

Інтернет                                                       друзі, знайомі        

 

Маю вік:                                                                 Рід занять:

 

 

0-18 ;19-30 ;      31-40 ;                            студент ; працюю ;

 

41-50 ; 51-60 ; 60 і більше                       безробітний ; пенсіонер ;

 

9. Я погоджуюсь, що:

 

 

 

 

 

__________                  ________________________                      __________________                                                                                                                                                                                                                                                           дата                                                                                           ПІБ автора                                                                     підпис автора                                                                                  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 2

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА КОШТИ  БЮДЖЕТУ УЧАСТІ М.НОВОГРОДІВКА

 В  20__    РОЦІ

 

 

 

 

 

 

Вид робіт

Ціна за 1 одиницю (грн.)

Кількість (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ (грн.)

 

1

2

3

4

5=3*4

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 3

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

 Картка аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів    міської бюджетної програми «Бюджет участі»

Увага!

Необхідно заповнити кожний пункт.

 У випадку, якщо якесь з запитань не стосується Вашої пропозиції (проекту), необхідно вписати “не стосується”

  

Включено до реєстру поданих проектів за №                           

 

 

 

 

                                                                                                                               

(заповнюється уповноваженим робочим органом):        

Розділ ІАналіз з точки зору правильності і повноти заповнення бланку-заяви пропозиції (проекту)(заповнюють працівники уповноваженого робочого органу)

1. Назва структурного підрозділу Новогродівської міської ради, до компетенції якого входить реалізація проекту.

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

2. Бланк-заява заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації.

а) так                                                     

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

3. Заявник (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

 

   ___________                                                                    ________________________

      (Дата)                                                  П.І.Б. та підпис уповноваженої особи

 Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту (заповнює працівник структурного підрозділу Новогродівської міської ради, до компетенції якого входить пропозиція (проект).

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції (проекту) з точки зору змістовності. 

а) так                                                      

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Заявником.Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності

а) так                                                     

б) ні (чим?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень Новогродівської міської ради

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству, у тому числі рішенням міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Новогродівка (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом)

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

5.  Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Новогродівка;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету міста Новогродівка (чому?);

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

в) не стосується.

……………………………………………………………………...…………………………….…………………………………………………………………………

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так                                                     

б) ні (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання

Витрати за кошторисом (брутто)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Загальна сума __________________. гривень.

Обґрунтування:

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами  Новогродівської міської ради, до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості реалізації пропозиції (проекту) (наприклад, погодження з управліннями міської ради: житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовим і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проекту) може суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій (проектів) або міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у грошовому вимірі протягом бюджетного періоду?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів,які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

місто Новогродівка,

(дата) ………………………                                         ___________________________________________

П.І.Б. та підпис керівника структурного підрозділу  Новогродівської  міської ради

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                                           К.І.М

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                    рішення міської ради

25.05.2018  №  7/42-12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет  участі у місті Новогродівка

 

          Положення про Бюджет участі у місті Новогродівка (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста Новогродівка щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до участі у  використання коштів міського бюджету.

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Партиципаторне бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах міста Новогродівка до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Новогродівською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Новогродівської міської ради та її виконавчих органів.

Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Новогродівка з жителями, які постійно проживають у межах міста Новогродівка, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

  1. Загальні положення

1.1.    Визначення понять: 

1.1.1. Бюджет  участі  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста Новогродівка, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету участі новогродівців спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців міста Новогродівка та здобули найбільшу підтримку серед мешканців шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету участі.

1.1.3. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

1.1.4. Автор проекту - фізична особа, дієздатна, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); інші громадські організації.

1.1.5. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.1.6. Картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами цього Положення.

1.1.7. Голосування – процес визначення мешканцями міста Новогродівка проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів.

1.1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

1.2.    Формування Бюджету участі здійснюється за рахунок коштів доходної частини міського бюджету міста Новогродівка.

1.3.    Формування Бюджету участі відбувається на регулярній основі в обсязі до 1 % доходів загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.4.    У формуванні Бюджету участі на відповідний рік міська рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проектів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5.    Інформація про Бюджет участі оприлюднюється у розділі «Бюджет участі» на офіційному веб-порталі Новогродівської  міської ради.

 

  1. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1.    Інформаційна кампанія Бюджету участі проводиться протягом року.

2.2. Інформаційну кампанію проводить відділ організаційної роботи, інформаційної  та внутрішньої політики міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради у співпраці із депутатами міської ради та громадськими організаціями.

2.3.    Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.4.    Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

2.5.     Інформаційна кампанія передбачає:

2.5.1. Ознайомлення мешканців міста  із основними положеннями та вимогами Бюджету участі, повідомлення про останні зміни.

2.5.2.  Заохочування мешканців до подання проектів.

2.5.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення   заходів.

2.5.4. Представлення отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні.

2.5.5. Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.5.6. Проведення відділом економіки навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців міста Новогродівка.

2.6.    Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки членів територіальної громади міста Новогродівка. 

          

  1. Вимоги до Проектів та порядку їх подання

3.1.    Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету участіу місті Новогродівка можуть подавати автори проектів, які не меньше трьох років проживають у межах міста Новогродівка  та яким виповнилося 16 років.

3.2.    Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.

3.3.    Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

3.4.    На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого управління, відділу, до компетенції якого відноситься дане питання.

3.5.    Проекти повинні відповідати таким вимогам:

3.5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

3.5.2. Проект подається особисто автором, разом з заявою (Додаток 1).

3.5.3.  Положення проекту не суперечать чинному законодавству України.

3.5.4.  Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів Новогродівської  міської ради.

3.5.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у місті Новогродівка  концепцій, стратегій та міських програм.

3.5.6. У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Новогродівка.

3.5.7.  Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.5.8. Проект повинен мати попередню підтримку не менше 30 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Новогродівка, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.9. При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www. minregion. gov. ua (підрозділ "Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.5.10. Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти з Бюджету участі , повинен бути вільним для всіх мешканців міста Новогродівка.

  1. Кожен мешканець міста Новогродівка може підтримати тільки один проект.

3.5.12.До проекту обов’язково додається кошторис витрат (Додаток 2).

3.5.13.Форма проекту подається протягом 45 днів:

3.6.    В рамках Бюджету участі не фінансуються проекти, які:

3.6.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.6.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3. Передбачають винятково розробку проектної документації.

3.6.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.6.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

3.6.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.7.    Термін подачі проектів складає 45 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про початок подання проектів.

3.8. Проекти подаються до відповідного структурного підрозділу (визначається Експертною групою) міської ради у паперовому та електронному вигляді.

3.9.    Зміни або об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проектів.

3.10. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.11. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.12. Ознайомлення із відсканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, здійснюється на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради у розділі «Бюджет участі».

 

4. Попередня оцінка Проектів

4.1.  Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ організаційної роботи, інформаційної та внутрішньої політики міської ради.

4.3.    Уповноважений робочий орган:

4.3.1.  Веде реєстр отриманих проектів.

4.3.2. Здійснює оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту.

4.3.3. У разі, якщо проект неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Новогродівської  міської ради з метою здійснення технічної перевірки та надання висновку Експертній групі на предмет можливості реалізації проекту у межах визначеної автором/авторами орієнтовної вартості (кошторису) та терміну (Додаток 3).

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один проект стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті. 

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Експертної групи.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів.

4.3.8. Відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи.

4.3.9. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4.4.    До складу Експертної групи можуть входити спеціалісти структурних підрозділів Новогродівської  міської ради, представники громадськості за поданням Громадської ради при міській раді, депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції). Загальний склад Експертної групи не більше 15 осіб. За потреби до Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів. Засідання Експертної групи проводяться у відкритому режимі.

4.5.    Експертна група впродовж 30 календарних днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх експертну оцінку,  визначаючи можливість або неможливість реалізації проекту. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію впродовж 5 календарних днів. У разі відмови автора надати всю необхідну інформацію, проект в подальшому не розглядається.

4.6.    У разі необхідності, рішенням Експертної ради, термін експертної оцінки проектів може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів.

4.7.    Будь-які втручання в зміст проектів чи об’єднання декількох проектів можливі лише за згодою їх авторів.

4.8.    За підсумками експертної оцінки  кожного поданого проекту Експертною групою заповнюється картка аналізу проекту(додається). Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.9.    На основі результатів Експертної групи уповноважений робочий орган складає окремі списки позитивно і негативно оцінених проектів.

4.10.  Списки проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради. Автори цих проектів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть брати участь у голосуванні.

4.11.  Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

 

5. Голосування та підрахунок результатів

5.1.  Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на території міста Новогродівка та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування проводиться на офіційному веб-сайті міської ради. Супроводжують голосування відповідальні працівники структурного підрозділу  міської ради, які входять до складу Експертної групи.

5.3.  Голосування триває 15 днів з дня оприлюднення проектів.

5.4.  Кожен мешканець міста може проголосувати тільки за один проект.

5.5. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

5.6.  Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо за результатами голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.7. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет участі».

5.8.   Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які не суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку.

5.9.    Спірні питання вирішуютья шляхом голосування.

5.10.  Підсумки голосування підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Новогродівської міської ради.

5.11. Інформація про проекти-переможці публікується на веб-порталі Новогродівської міської ради в розділі «Бюджет участі».

5.12. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

6.       Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження Бюджету участі.

6.1. Бюджет участі починають реалізовувати після прийняття Новогродівською міською радою рішення про затвердження міського бюджету. Проекти, які перемогли  -  після  затвердженя списків проектів-переможців виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Відповідальними виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи міської ради, а виконавцями - розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.

6.3.    Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту, здійснювати громадський контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів.

6.4.    Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному веб-порталі Новогродівської міської ради в розділі «Бюджет участі».

6.5.    Процес реалізації проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет участі» підлягає постійному моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.

6.6.    Головні розпорядники бюджетних коштів (відповідальний виконавець проекту) надають Експертній групі, виконавчому комітету Новогродівської міської ради та Новогродівській міській раді звіти про реалізацію проектів до 31 грудня відповідного року.

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 1

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

                    

БЛАНК-ЗАЯВА

ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ М.НОВОГРОДІВКА

В 20___РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження до  Експертної групи                                                               

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включено до реєстру поданих проектів за № 

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

ПІП та підпис особи що реєструє:

(заповнюється головою або секретарем ): 

 

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Пріоритетні напрямки проекту:

● ремонт тротуарів -  □                                           ● вуличне освітлення -  □

● дороги   -  □                                                           ● естетичне облаштування міста -  □

● облаштування зон відпочинку  -  □                    ● інше -  □

 

 

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності (максимальна вартість __________ тис. грн.) (Додаток 2):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви, але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання, креслення, результати вивчення цінових пропозиції та інше)

 

7. Автор проекту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт:   серія  номер  дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виданий                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса реєстрації :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти:

 

 

● Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010

№ 2297 – VI  я, ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви Новогродівською  міською радою та членам Експертної групи, яка створена розпорядженням міського голови, виключно для реалізації Програми «Бюджет учасі м.Новогродівка»

__________                                                                            __________________

          дата                                                                                                                                                     підпис

 

(Якщо адресою реєстрації є не м.Новогродівка, то до Бланку-заяви необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Новогродівка)

 

8.  Про проект дізнався із (відмітити галочкою):                     

друковані засоби масової інформації 

Інтернет                                                       друзі, знайомі        

 

Маю вік:                                                                 Рід занять:

 

 

0-18 ;19-30 ;      31-40 ;                            студент ; працюю ;

 

41-50 ; 51-60 ; 60 і більше                       безробітний ; пенсіонер ;

 

9. Я погоджуюсь, що:

 

 

 

 

 

__________                  ________________________                      __________________                                                                                                                                                                                                                                                           дата                                                                                           ПІБ автора                                                                     підпис автора                                                                                  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 2

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА КОШТИ  БЮДЖЕТУ УЧАСТІ М.НОВОГРОДІВКА

 В  20__    РОЦІ

 

 

 

 

 

 

Вид робіт

Ціна за 1 одиницю (грн.)

Кількість (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ (грн.)

 

1

2

3

4

5=3*4

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                                   К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ДОДАТОК 3

                                                                              До Положення про Бюджет 

                                                                              участі у місті Новогродівка 

 

 Картка аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів    міської бюджетної програми «Бюджет участі»

Увага!

Необхідно заповнити кожний пункт.

 У випадку, якщо якесь з запитань не стосується Вашої пропозиції (проекту), необхідно вписати “не стосується”

  

Включено до реєстру поданих проектів за №                           

 

 

 

 

                                                                                                                               

(заповнюється уповноваженим робочим органом):        

Розділ ІАналіз з точки зору правильності і повноти заповнення бланку-заяви пропозиції (проекту)(заповнюють працівники уповноваженого робочого органу)

1. Назва структурного підрозділу Новогродівської міської ради, до компетенції якого входить реалізація проекту.

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

2. Бланк-заява заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації.

а) так                                                     

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

3. Заявник (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

 

   ___________                                                                    ________________________

      (Дата)                                                  П.І.Б. та підпис уповноваженої особи

 Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту (заповнює працівник структурного підрозділу Новогродівської міської ради, до компетенції якого входить пропозиція (проект).

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції (проекту) з точки зору змістовності. 

а) так                                                      

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Заявником.Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності

а) так                                                     

б) ні (чим?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень Новогродівської міської ради

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству, у тому числі рішенням міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Новогродівка (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом)

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

5.  Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Новогродівка;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету міста Новогродівка (чому?);

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..

в) не стосується.

……………………………………………………………………...…………………………….…………………………………………………………………………

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так                                                     

б) ні (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання

Витрати за кошторисом (брутто)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Загальна сума __________________. гривень.

Обґрунтування:

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами  Новогродівської міської ради, до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості реалізації пропозиції (проекту) (наприклад, погодження з управліннями міської ради: житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовим і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проекту) може суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій (проектів) або міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у грошовому вимірі протягом бюджетного періоду?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів,які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

місто Новогродівка,

(дата) ………………………                                         ___________________________________________

П.І.Б. та підпис керівника структурного підрозділу  Новогродівської  міської ради

 

Секретар

Новогродівської міської ради                                                                           К.І.М

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) такі зміни:

     1. Статтю 5 викласти в такій редакції:

     "Стаття 5. Вимоги до звернення

     Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

     Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

     Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

     Звернення може бути усним чи письмовим.

     Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

     Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

     У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

     Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

     Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     2. Розділ II доповнити статтею 23-1 такого змісту:

     "Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

     Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

     В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

     Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

     Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

     Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

     Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

     У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

     Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

     Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

     безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

     електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

     недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

     фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

     Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

     Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

     Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

     Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

     Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

     Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

     Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

     Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

     Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

     У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

     Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

     У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

     Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції".

     II. Прикінцеві та перехідні положення

     1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:

      пунктів 4-6 цього розділу цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

      абзацу п’ятого пункту 1 та пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності через місяць з дня опублікування цього Закону.

     2. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів електронна петиція до відповідного органу місцевого самоврядування розглядається у порядку, визначеному пунктом 2 розділу I цього Закону, за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:

     1) до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів;

     2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів - не менше ніж 75 підписів;

     3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - не менше ніж 100 підписів;

     4) від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не менше ніж 250 підписів;

     5) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - не менше ніж 500 підписів;

     6) понад 1 мільйон жителів - не менше ніж 1000 підписів.

     3. Внести зміни до таких законів України:

     1) статтю 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

     "8. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду".

     У зв’язку з цим частини восьму - шістнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - сімнадцятою;

     2) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

     оповнити главою 36-1 такого змісту:

 

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
2 липня 2015 року 
№ 577-VIII